Адвокат

От 1994 г. до 1998 г.  -  юрисконсулт в структурите на НАП/ ДС „Средец”  и  „ОУИ” – София (сега Дирекция „Обжалване и Данъчно-осигурителна практика”- София).

От 1999 г.  - адвокат, член на Софийска адвокатска колегия, личен № 1800242810.