Правила за ревизии

Забележка: Изнесената информация е съобразена изцяло с издадени указания на НАП.